ANALIZA SI CONSULTANTA

Analiza si consultanta

Analiza preliminara, identificarea cerintelor clientului, ofertare

Pentru inceput specialistii firmei noastre analizeaza la nivel macro necesitatile clientului urmand ca aceasta analiza sa se concretizeze in prezentarea unui model concret de implementare in functie de situatia existenta in acel moment la client.

 Pentru aceasta se efectueaza o demonstratie gratuita asupra facilitatilor oferite de catre sistemul CLARUS, demonstratie la care participa factorii de decizie si operationali din partea beneficiarului, urmand ca pe baza discutiilor avute cu acesti specialisti sa se stabileasca conditiile specifice de implementare a sistemului CLARUS. Aceasta implementare va face obiectul unei oferte estimative asupra implementarii sistemului CLARUS.

Analiza amanuntita a fluxului informational din sistem

In momentul acceptarii de principiu a acestei oferte se trece la analiza amanuntita a conditiilor concrete de implementare, conditii ce vor face parte din anexa tehnica a contractului incheiat ulterior de catre cele doua parti. In cadrul acestei etape se va defini in amanunt fiecare aspect al implementarii, incluzand responsabilitatile, punctele de atins in cadrul proiectului, desfasurarea in timp precum si cerintele exacte hardware si software in functie si de configuratia existenta in acest moment la client.

De asemenea va fi analizata in amanunt modalitatea de implementare a sistemului CLARUS atingandu-se urmatoarele puncte:

 • Analiză date generale sistem
 • Identificare aplicaţii existente
 • Identificare structura de date existenta
 • Identificare documente, formulare tipizate sau interne folosite in fluxul operational
 • Analiza procese de business
 • Definire procese economice
 • Definire legatura intre module operative si procese
 • Definire activitati ce compun procesele economice
 • Definire flux financiar
 • Definire flux de venituri si cheltuieli
 • Identificare grupe de produse
 • Identificare axe de raportare, modalitati uzuale de raportare precum si identificare necesitati statistice
 • Identificare structuri organizatorice
 • Adaptare şi modelare aplicatii conform specificului beneficiarului
 • Implementare specifica a modulelor CLARUS
 • Configurarea specifica a modulelor sistemului si dezvoltarile specifice clientului
 • Realizarea modulelor de interfatare cu aplicatiile existente.
 • Definirea modalitatilor concrete de suport tehnic si mentenantă
 • Definirea si etapizarea procesului de instruire

In functie de analiza amanuntita si stabilirea modalitatii de implementare se trece la semnarea contractului intre cele doua parti, analiza tehnica fiind parte integranta a acestuia. Tot in acest moment se stabileste in functie de conditiile concrete si costurile de implementare al sistemului precum si configuratia sistemului in diferite faze ale implementarii